Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Krystyna Rybka

Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin IHAR — PIB w Radzikowie
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Krystyna Rybka Fenotypowanie roślin. Konferencja EPPN 2020 w Tartu/ Estonia  PR/Zboża/Pszenica Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR   
2017 Patrycja Siedlarz, Piotr Stefański, Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Krystyna Rybka Wpływ różnych oświetlaczy LED na indeks kiełkowania ziarna pszenicy uzyskanego w etapie szklarniowym procesu hodowlanego SSD PR/Zboża/Pszenica

Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR

 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013