Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+

Dariusz R. Mańkowski

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Tadeusz Śmiałowski, Anna Cieplicka, Dariusz R. Mańkowski Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016 PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2017

Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska

Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013