Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Dagmara Bronisz

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — PIB w Radzikowie

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017

Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska

Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych PR/Zboża/Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013