Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Kazimierz Kęsik 

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Jerzy Księżak, Kazimierz Kęsik  Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobiku PR/Bobowate IUNG, Polish Journal of Agronomy, ZESZYT Nr 31 / 2017  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013