Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

 
Sławomir Kocira
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2016 Anna Kocira, Sławomir Kocira, Marek Szmigielski, Anna Piecak Wpływ stymulatora NANO-GRO ® na wybrane cechy wartości użytkowej fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. PR/Bobowate  

IUNG

Polish Journal of Agronomy
 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013