Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

 
Anna Kocira
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2016 Anna Kocira, Sławomir Kocira, Marek Szmigielski, Anna Piecak Wpływ stymulatora NANO-GRO ® na wybrane cechy wartości użytkowej fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. PR/Bobowate  

IUNG

Polish Journal of Agronomy
 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013