Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Ada Bogusławska

Hodowla Roślin Smolice
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2013 Krystyna Witkowska, Edward Witkowski, Tadeusz Śmiałowski, Ada Bogusławska, Dominik Dwojak Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016 PR/Zboża/Pszenica Biuletyn IHAR  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013