Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+

Tadeusz Śmiałowski

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut
Badawczy w Radzikowie

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Tadeusz Śmiałowski, Anna Cieplicka, Dariusz R. Mańkowski Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016 PR/Zboża/Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2013 Krystyna Witkowska, Edward Witkowski, Tadeusz Śmiałowski, Ada Bogusławska, Dominik Dwojak Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016 PR/Zboża/Pszenica Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013