Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Edward S. Gacek

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka

Rok publikacji Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017

Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w mineralnej glebie i w płytkich wodach gruntowych na tle sposobu użytkowania łąki

PR/Ogólna uprawa roślin

Biuletyn IHAR
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013