Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+

Jendrzejewski Błażej

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2017 Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

 Ekologia
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013