Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Tadeusz Oleksiak

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin, Instytut Hodowli i

Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Radzików, 05-870 Błonie

Rok publikacji Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2016 Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce PR/Zboża
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013