Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Tadeusz Oleksiak

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin, Instytut Hodowli i

Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Radzików, 05-870 Błonie

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017

Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska

Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR
2016  Tadeusz Oleksiak Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce PR/Zboża/pszenica
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013