Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Agata Zdarta

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
 2016 Wojciech Smułek, Joanna Piotrowiak, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek

Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych

PR/Ochrona roślin
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013