Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Zbigniew Czerko

Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — PIB, Oddział Jadwisin

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Zbigniew Czerko

Przechowywanie ziemniaków jadalnych w paletach skrzyniowych

PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
2014 Zbigniew Czerko, Magdalena Grudzińska Wpływ siły ściskania bulw ziemniaka w czasie przechowywania na wielkość strat przechowalniczych PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013