Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Artur Makarewicz
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2018 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem IUNG Polish Journal of Agronomy Bobowate
2016 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin PR/Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie  
2015 Artur Makarewicz Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka
nawożonego wsiewkami międzyplonowymi
w integrowanym i ekologicznym
systemie produkcji
Biuletyn IHAR Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie
2013

Anna Płaza, Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz, Milena Anna Królikowska

Plonowanie ziemniaka nawożonego wsiewkami
międzyplonowymi w integrowanym
i ekologicznym systemie produkcji
Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013