Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Anna Płaza

Katedra Agrotechnologii – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2017 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem IUNG Polish Journal of Agronomy Bobowate
2016 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin PR/Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie
2013 Anna Płaza, Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz, Milena Anna Królikowska Plonowanie ziemniaka nawożonego wsiewkami
międzyplonowymi w integrowanym
i ekologicznym systemie produkcji
Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin PR/Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie
2013  Anna Plaza Wpływ wsiewek międzyplonowych
na plonowanie ziemniaka jadalnego uprawianego
w integrowanym systemie produkcji
Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013