Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+

dr Marcin Gołębiewski

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła

Rok publikacji Autorzy Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2017 Marcin Gołębiewski

Wymagania pokarmowe krów mięsnych w poszczególnych fazach cyklu produkcyjnego

Farmer 1, 108-111   Bydło-żywienie  
2016 Marcin Gołębiewski Jak dokonać oceny kondycji u krów mlecznych? Farmer 11, 112-115 Zdrowotność bydła
2016 Marcin Gołębiewski Choroby metaboliczne krów mlecznych Farmer 10, 132-135 Zdrowotność bydła
2016 Marcin Gołębiewski ABC kiszonki z kukurydzy Farmer 9, 168-171   Bydło-żywienie
2016 Marcin Gołębiewski Interpretacja wyników oceny użytkowości pod kątem poprawności żywienia krów mlecznych  Farmer 6, 158-161   Bydło-żywienie  
2016 Marcin Gołębiewski Podstawy żywienia bydła mięsnego  Farmer 9, 44-47   Bydło-żywienie  
2016 Marcin Gołębiewski Analiza pasz gwarantem precyzyjnego bilansowania dawek pokarmowych Farmer 12, 184-187   Bydło-żywienie  
2016 Aleksandra Kalińska, Marcin Gołębiewski Dlaczego krowa poleguje? Farmer 12, 114-117 Zdrowotność bydła
2016 Marcin Gołębiewski Struktura dawki pokarmowej dla krów mlec Farmer 3, 230-233 Bydło-żywienie
2016 Marcin Gołębiewski Odchów jałówek w stadach bydła mlecznego

Farmer 2, 170-173

 

Zdrowotność bydła
2016 Marcin Gołębiewski Wychów cieląt w stadach bydła mlecznego Farmer 1, 144-147  Zdrowotność bydła
2015 Marcin Gołębiewski Żywienie krów mlecznych w laktacji Farmer 12, 114-117 Bydło-żywienie
2015 Marcin Gołębiewski Dodatki paszowe w żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych w okresie
przejściowym
Farmer 11, 116-119 Bydło-żywienie
2015 Marcin Gołębiewski Żywienie krów w okresie przejściowym  Farmer 10, 142-145 Bydło-żywienie
2015 Marcin Gołębiewski  Żywienie krów w okresie zasuszenia  Farmer 12, 168-171  Bydło-żywienie  
2015 Marcin Gołębiewski Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych  Farmer 12, 154-157  Zdrowotność bydła
2015 Marcin Gołębiewski Korekcja racic  Farmer 12, 180-183  Zdrowotność bydła
2015 Janda Marta, Marcin Gołębiewski Zakaźne czynniki kulawizn Farmer 12, 172-175 Zdrowotność bydła
2015 Janda Marta, Marcin Gołębiewski Środowiskowe uwarunkowania kulawizn Farmer 4, 240-243 Bydło mleczne, Zdrowotność bydła,
 2015 Janda Marta, Marcin Gołębiewski Genetyczne podłoże kulawizn Farmer 3, 264-267  Bydło mleczne, Zdrowotność bydła,  
2015  Marcin Gołębiewski Główne przyczyny pogorszonej użytkowości rozrodczej krów mlecznych  Farmer 1, 140-143  Bydło mleczne,Zdrowotność bydła,  
2014  Marcin Gołębiewski Organizacja bazy paszowej dla bydła mlecznego  Farmer 12, 146-149 Bydło mleczne  
2014 Marcin Gołębiewski

Przeżuwanie - pomiar i znaczenie dla dobrostanu krów mlecznych

Farmer 107, 145-147 Bydło mleczne
2014 Marcin Gołębiewski Znaczenie wody oraz organizacja strefy pojenia dla krów mlecznych Farmer 7, 144-146 Zdrowotność bydła
2014 Marcin Gołębiewski

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego.

Wykorzystanie raportów wynikowych

Farmer 7, 136-137 Bydło mleczne
2014 Wnęk Karolina, Marcin Gołębiewski, Przysucha Tomasz, Agata Wójcik Obiektywna zautomatyzowana ocena tusz wołowych w systemie EUROP  Farmer 7, 140-142  Bydło mięsne
2014 Marcin Gołębiewski Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego
Wpływ rozrodu na efektywność produkcji mleka
 Farmer 6, 108-110  Bydło mleczne  
2014 Wnęk Karolina, Marcin Gołębiewski, Przysucha Tomasz, Agata Wójcik  Powtarzalność i dokładność oceny wizualnej tusz wołowych w systemie
EUROP
 Farmer 5, 155-159  Bydło mięsne  
2014 Marcin Gołęniewski, Aleksandra Kapusta Ocena prawidłowości rozrodu w stadzie bydła Farmer 4, 203-207 Zdrowotność bydła  
2014 Marcin Gołęniewski Skutki nadmiernego stłoczenia krów mlecznych Farmer 12, 142-145 Bydło mleczne
 2014 Marcin Gołęniewski, Agata Wójcik Z wizytą we Francji  Farmer 4, 199-202  Bydło mleczne  
2014

 Marcin Gołębiewski

Oświetlenie w budynkach dla krów mlecznych Farmer 3, 243-245 Zdrowotność bydła, Bydło mleczne  
2013 Marcin Gołębiewski Stanowiska dla krów w oborze wolnostanowiskowej – maksymalizacja komfortu krów
mlecznych
Farmer 12, 114-116 Bydło mleczne, Budownictwo inwentarskie  
2013 Marcin Gołębiewski

Podłoża wykorzystywane w strefach wypoczynkowych obiektów dla krów mlecznych

Farmer 12, 96-99 Bydło mleczne  
2013  Marcin Gołębiewski  Analiza mastitis w stadzie krów mlecznych  Farmer 7, 125-129 Bydło mleczne  
2013 Marcin Gołębiewski Automatyzacja w produkcji mleka Farmer 8, 18-25 Budownictwo inwentarskie  
2013 Trowska Mira, Marcin Gołębiewski Gatunki gryzoni występujące na terenie gospodarstw hodowlanych i zagrożenia
z nimi związane cz. 1
Farmer 8, 167-171 Zdrowotność bydła  
2013 Trowska Mira, Marcin Gołębiewski

Metody ograniczania populacji gryzoni w gospodarstwach hodowlanych cz. 2

Farmer 3, 243-245 Zdrowotność bydła  
2013 Agnieszka Kądrowska, Marcin Gołębiewski Charakterystyka komponentów ras  wykorzystywanych w krzyżowaniu międzyrasowym bydła mlecznego Farmer 5, 136-141 Bydło mleczne
2013

Agnieszka Kądrowska, Marcin Gołębiewski

Krzyżowanie międzyrasowe bydła mlecznego

Farmer 4, 177-181 Bydło mleczne  
2013 Marcin Gołębiewski Ocena kondycji – główne narzędzie w zarządzaniu stadem krów mlecznych Farmer 3, 188-191 Bydło mleczne
2013 Marcin Gołębiewski, Ślósarz Jan
Omówienie audytu gospodarstw – ocena potencjalnych możliwości poprawy wyników produkcyjnych w gospodarstwach objętych programem „Zdrowa Krowa”  Farmer 1, 94-99  Zdrowotność bydła
2013 Marcin Gołębiewski Profile metaboliczne krwi w diagnostyce schorzeń metabolicznych krów mlecznych  Farmer 2, 136-139  Zdrowotność bydła
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013