Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2016 Marcin Gołębiewski Jak dokonać oceny kondycji u krów mlecznych? Farmer 11, 112-115
2016 Marcin Gołębiewski Choroby metaboliczne krów mlecznych Farmer 10, 132-1135
2016 Marcin Gołębiewski Odchów jałówek w stadach bydła mlecznego Farmer 2, 170-173
2015 Marcin Gołębiewski Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych Farmer 12, 154-157
2015 Marcin Gołębiewski Wychów cieląt w stadach bydła mlecznego Farmer 1, 144-147
2015 Marcin Gołębiewski Korekcja racic Farmer 12, 180-183
2015 Janda Marta, Marcin Gołębiewski Zakaźne czynniki kulawizn Farmer 12, 172-175
2015 Janda Marta, Marcin Gołębiewski Środowiskowe uwarunkowania kulawizn Farmer 4, 240-243
2015 Janda Marta, Marcin Gołębiewski Genetyczne podłoże kulawizn Farmer 3, 264-267
2014 Marcin Gołębiewski Znaczenie wody oraz organizacja strefy pojenia dla krów mlecznych Farmer 7, 144-146
2014 Marcin Gołębiewski, Aleksandra Kapusta Ocena prawidłowości rozrodu w stadzie bydła Farmer 4, 203-207  
2014 Marcin Gołębiewski Oświetlenie w budynkach dla krów mlecznych Farmer 3, 243-245
2013 Marcin Gołębiewski Profile metaboliczne krwi w diagnostyce schorzeń metabolicznych krów mlecznych Farmer 2, 136-139
2013 Marcin Gołębiewski, Ślósarz Jan Omówienie audytu gospodarstw – ocena potencjalnych możliwości poprawy wyników produkcyjnych w gospodarstwach objętych programem „Zdrowa Krowa” Farmer 1, 94-99
2015        
2016

Aleksandra Kalińska, Marcin Gołębiewski

Dlaczego krowa poleguje?

 Farmer 12, 114-117
2013 Trowska Mira, Marcin Gołębiewski Gatunki gryzoni występujące na terenie gospodarstw hodowlanych i zagrożenia
z nimi związane cz. 1
Farmer 8, 167-171
2013 Trowska Mira, Marcin Gołębiewski
Metody ograniczania populacji gryzoni w gospodarstwach hodowlanych cz. 2 Farmer 3, 243-245
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013