Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Aneta Jarecka
Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska
Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2015 Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka

Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na dawkę startową azotu


IUNG

Polish Journal of Agronomy

PR/Nawożenie

 

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013