Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Wydział Agrobioinżynierii,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Aleksandra Głowacka, Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Bartosz Narolski Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych PR/Nawożenie IUNG, Polish Journal of Agronomy 2017, 28, 3–11
2015 Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Renata Gaj, Aleksandra Głowacka, Bartosz Narolski

Pobranie fosforu z ziarnem pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby

PR/Zboża Polish Journal of Agronomy
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013