Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Alicja Sułek, Anna Nieróbca, Grażyna Cacak-Pietrzak Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarej PR/Zboża

IUNG
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 29

2006 Anna Podleśna, Grażyna Cacak-Pietrzak Kształtowanie plonu oraz parametrów prze mia ło wych i wypiekowych pszenicy jarej poprzez na wo że nie azotem i siarką PR/Zboża

Pamiętnik Puławski

zezzyt nr 142

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013