Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Jerzy Kopiński

Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2018 Jerzy Kopiński Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie PR/Ogólna uprawa roślin IUNG, Polish Journal of Agronomy
2016 Jerzy Kopiński

Zmiany w gospodarce paszowej w Polsce w latach 2004–2014

PR/Zboża Polish Journal of Agronomy zeszyt 26
2012 Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka

Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce

Bobowate
2006 Jerzy Kopiński Porównanie wybranych gospodarstw rolnych o rożnych kierunkach produkcji w zakresie gospodarowania składnikami nawozowym PR/Ogólna uprawa roślin

Pamiętnik Puławski

zezzyt nr 142

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013