Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 PIORiN Erwinia stewartii (Pantoea stewartii ssp. stewartii) Bakteryjne więdnięcie kukurydzy PR/Ochrona roślin PIORiN
2018 Janusz Sychowicz Uprawa łubinu na nasiona PR/Bobowate  
2018 Janusz Sychowicz Charakterystyka odmian roślin strączkowych 2018 PR/Bobowate Ulotka  
2018 Janusz Sychowicz Charakterystyka odmian ziemniaka 2018 PR/Okopowe/Ziemniaki/Charakterystyka odmian   Uliotka
2016 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji  PR/Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin  
2016 Jerzy Osowski Choroby przechowalnicze ziemniaka PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  IHAR Biblioteka/Ziemniak Polski
2017 Edward S. Gacek Potencjał hodowlany i osiągnięcia polskiej hodowli roślin rolniczych PR/Ogólna uprawa roślin Biuletyn IHAR
2016 Krystyna Rykaczewska Długość okresu spoczynku bulw ziemniaka w zależności od występowania wysokiej temperatury i suszy w czasie wegetacji PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  IHAR Biblioteka/Ziemniak Polski
2016 Tomasz Erlichowski, Jerzy Osowski Choroby wirusowe ziemniaka - objawy, zagrożenie i wpływ na degenerację uprawianych odmian  PR/Okopowe/Ziemniaki/Ochrona IHAR Biblioteka/Ziemniak Polski  
2016 Stanisław Spasibionek, Marcin Matuszczak, Teresa Piętka, Krystyna Krótka, Jan Krzymański Możliwości dalszego obniżania zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.) PR/Oleiste IHAR Biblioteka/Rośliny Oleiste
 2017 Beata Kuziemska, Dawid Jaremko, Andrzej Wysokiński, Joanna Trębicka, Paulina Klej Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych

Ekologia

Nawożenie

 IUNG Polish Journal of Agronomy
2017 Kazimierz Noworolnik, Alicja Sułek Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowych PR/Zboża  
2017 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem PR/Bobowate IUNG Polish Journal of Agronomy
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Dane statystyczne Statystyka Urząd Statystyczny w Warszawie 
2017 Adam Harasim, Janusz Igras, Paweł Harasim Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie mineralnej pod mieszanką pastwiskową w różnych stanowiskach PR/Ogólna uprawa roślin IUNG Polish Journal of Agronomy
2016

Magdalena Kluza-Wieloch, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Ilona Wysakowska,Grażyna Silska

Zmienność morfologiczna ziarn pyłku odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata

PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR - Rośliny Oleiste  
2017 PIORiN

Anthonomus eugenii Cano

PR/Ochrona roślin PIORiN  
2017  Zbigniew Czerko  Przechowywanie ziemniaków jadalnych w paletach skrzyniowych PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski  
2017  Cezary Trawczyński  Wymagania nawozowe nowych jadalnych odmian ziemniaka uprawianych na glebie lekkiej w systemie integrowanej produkcji PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski
2016 Elżbieta Starzycka-Korbas, Michał Starzycki, Mirosława Dabertt Metody stosowane w hodowli odpornościowej i ochronie rzepaku ozimego oraz lnu przed chorobami w IHAR–PIB w Poznaniu  PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR - Rośliny Oleiste
2017 Katarzyna Kucińska, Arkadiusz Artyszak, Dariusz Gozdowski Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej Ekologia

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 28
2017 Alicja Sułek, Anna Nieróbca, Grażyna Cacak-Pietrzak Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarej PR/Zboża

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 29

2017 PIORiN ESFY Apricot chlorotic leafroll PR/Ochrona roślin PIORiN
2017 PIORiN Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis PR/Ochrona roślin PIORiN
2017 Dorota Michałowska, Joanna Piskorz, Agnieszka Przewodowska Projekt "Smaki Wisły. Cztery pory roku" - z ziemniakiem w roli głównej PR/Okopowe/Ziemniaki IHAR Ziemniak Polski
2018 PIORIN Ralstonia solanacearum PR/Ochrona roślin PIORIN
2017 Marcin Gołębiewski Wymagania pokarmowe krów mięsnych w poszczególnych fazach cyklu produkcyjnego Bydło-żywienie Farmer 1, 108-111
2017 Piotr Gradziuk Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe Ekologia

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

2016 Marcin Gołębiewski Jak dokonać oceny kondycji u krów mlecznych? Zdrowotność bydła Farmer 11, 112-115
2016 Marcin Gołębiewski Choroby metaboliczne krów mlecznych Zdrowotność bydła Farmer 10, 132-1135
2016 Marcin Gołębiewski ABC kiszonki z kukurydzy Bydło-żywienie Farmer 9, 168-171
2016 Marcin Gołębiewski Podstawy żywienia bydła mięsnego Bydło-żywienie  Farmer 9, 44-47
2017 Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiyki Ekologia

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

2016 Marcin Gołębiewski Interpretacja wyników oceny użytkowości pod kątem poprawności żywienia krów mlecznych Bydło-żywienie Farmer 6, 158-161  
2016 Marcin Gołębiewski Analiza pasz gwarantem precyzyjnego bilansowania dawek pokarmowych Bydło-żywienie  Farmer 12, 184-187  
2017 Piotr Gradziuk Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce

Ekonomia

Ekologia

Copyright by Polski Klub Ekologiczny
Okręg Mazowiecki, Warszawa 2017
2016 Marcin Gołębiewski Struktura dawki pokarmowej dla krów mlec Bydło-żywienie Farmer 3, 230-233
2017 Piotr Gradziuk Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne ekonomicznie? Ekonomia Wieś Jutra
2015  Bogna Zawieja, Andrzej Bichoński Selekcja rodów hodowlanych jęczmienia jarego na podstawie analizy statystycznej trzyletniej serii doświadczeń PR/Zboża/Jęczmień  Biuletyn IHAR  
 2016  Tadeusz Oleksiak Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce PR/Zboża/Pszenica
 
2016 Marcin Gołębiewski Odchów jałówek w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 2, 170-173
2015 Artur Makarewicz Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka
nawożonego wsiewkami międzyplonowymi
w integrowanym i ekologicznym
systemie produkcji
Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie Biuletyn IHAR
2016  Marcin Gołębiewski Wychów cieląt w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 1, 144-147
2016 Wojciech Smułek, Joanna Piotrowiak, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych PR/Ochrona roślin
2015 Cezary Trawczyński  Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka PR/Okopowe/Ziemniaki Biuletyn IHAR


MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013