Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Piotr Gradziuk Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne ekonomicznie?  Ekonomia Wieś Jutra
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Dane statystyczne Statystyka  Urząd Statystyczny w Warszawie
2015  Bogna Zawieja, Andrzej Bichoński Selekcja rodów hodowlanych jęczmienia jarego na podstawie analizy statystycznej trzyletniej serii doświadczeń PR/Zboża/Jęczmień  Biuletyn IHAR  
 2016  Tadeusz Oleksiak Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce PR/Zboża/Pszenica
 
2016 Marcin Gołębiewski Odchów jałówek w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 2, 170-173
2015 Artur Makarewicz Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka
nawożonego wsiewkami międzyplonowymi
w integrowanym i ekologicznym
systemie produkcji
Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie Biuletyn IHAR
2016  Marcin Gołębiewski Wychów cieląt w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 1, 144-147
2016 Wojciech Smułek, Joanna Piotrowiak, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych PR/Ochrona roślin
2015 Cezary Trawczyński  Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka PR/Okopowe/Ziemniaki Biuletyn IHAR
2015  Marcin Gołębiewski Żywienie krów mlecznych w laktacji Bydło-żywienie  Farmer 12, 114-117
2014  Wacław Mozolewski, Monika Radzymińska, Tomasz Łazicki  Jakość ziemniaka spożywczego w opinii konsumentów Okopowe/Ziemniaki/Zagadnienia ogólne  Biuletyn IHAR  
2014 Zbigniew Czerko, Magdalena Grudzińska Wpływ siły ściskania bulw ziemniaka w czasie przechowywania na wielkość strat przechowalniczych Przechowalnictwo Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
2016 Piotr Pszczółkowski, Barbara Sawicka Zmienność form i odmian owsa w Polsce  Zboża/Owies

IUNG Puławy Polish Joornal Agronomy

Zeszyt 27

 
2015 Marcin Gołębiewski Dodatki paszowe w żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych w okresie
przejściowym
Bydło-żywienie Farmer 11, 116-119
2016 Andrzej Wysokiński, Stanisław Kalembasa, Beata Kuziemska, Izabela Łozak, Łukasz Mucuś  Źródła azotu dla jęczmienia jarego uprawianego po grochu siewnym PR/Zboża

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 27

2016 Jerzy Rembeza Informacja o rynku ziemniaka PR/Okopowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
2015 Marcin Gołębiewski Żywienie krów w okresie przejściowym Bydło-żywienie Farmer 10, 142-145
2017 PIORIN Xylosandrus crassiusculus Blandford PR/Ochrona rośln PIORIN
2017 PIORIN

Polygraphus proximus Blandford

PR/Ochrona rośln PIORIN
2017 Podolska Grażyna, Alicja Sułek Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej  PR/Zboża

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 11
2012 Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz Analiza wariancji w układzie powtarzanych pomiarów do określenia efektów  czynników wpływających na pozostałości linuronu w glebie PR/Ogólna uprawa roślin UNGPolish Journal of Agronomy
2016 Janina Gospodarek, Henryk Kołoczek Wpływ zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi na występowanie ślimaków Ekologia

IUNG

Polish Journal of Agronomy
2012 Grygierzec Beata Wpływ porażenia  Puccinia graminis  Pers. na zawartość makroelementów  w wybranych odmianach  Poa pratensis  L. w zależności od nawożenia azotem PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 11
2012  Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce Bobowate

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 10
2016 PIORIN Aromia bungii (Faldermann) PR/Ochrona rośln PIORIN
2012 Pasieczna Anna Zawartość antymonu i bizmutu w glebach użytków rolnych Polski PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 10
 2012 Anna Tratwal, Beata Wielkopolan, Jan Bocianowski  Znaczenie mieszanek międzyodmianowych w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez mączniaka prawdziwego PR/Zboża

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 10
2012  Matyka Mariusz Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce  PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 10
 
2012 Martyniuk Stefan Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowym Bobowate 

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 9
2012 Pietrzak Stefan Azotany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce Ekologia

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 11
2016 CDR Brwinów Budowa sztucznego mokradła w gospodarstwie  Ekologia e-biuletyn CDR Brwinów  
2016  K. Markiewski

Projekt odrolnika.pl

ROW www.odrolnika.pl
2016 Ginalski Zdzisław Gospodarka niskoemisyjna na obszarach wiejskich ROW
2016  Gradka Ireneusz

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020

ROW CDR Brwinów

O/Radom

2016 Janusz Sychowicz Charakterystyka odmian buraka cukrowego 2016 PR/Okopowe
2016  Maria Starmach

Inkubatory przetwórstwa lokalnego – idea tworzenia i możliwości finansowania

ROW CDR O/Kraków
2016 CDR Brwinów GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH – jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020. ROW e-biuletyn
2016 Magdalena Przerwa Sposoby przedłużania trwałości przechowywanych warzyw PR/Warzywa
2016 Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Mariola Staniak  Produkcyjność kukurydzy i sorga w zależności od poziomu nawożenia azotem PR/Kukurydza  UNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 8
 
2016 Anna Mikuła, Damian Makowski, Karolina Tomiczak, Jan J. Rybczyński Kultury in vitro i krioprezerwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG

Polish Journal of Agronomy Zeszyt 14
2016 Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz Zastosowanie modelu dwuwykładniczego do opisu zanikania herbicydów w glebie PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 8
2016  Irena Burzyńska  Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w mineralnej glebie i w płytkich wodach gruntowych na tle sposobu użytkowania łąki PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 8
 
2013 Bożena Cwalina-Ambroziak Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.) PR/Okopowe

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 11

2014 Katarzyna Bączek, Olga Kosakowska, Jarosław Przybył, Agnieszka Kuczerenko, Ewelina Pióro-Jabrucka, Zenon Węglarz Zróżnicowanie chemiczne dziko rosnących populacji krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) Ekologia

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 15

2014 Anna Romanowicz, Anna Krzepiłko  Porównanie aktywności katalazy w różnych organach maliny powtarzającej Rubus idaeus L. odmiany Polana oraz w glebie pod jej uprawą, oznaczanej metodą wolumetryczną PR/Owoce miękkie

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 15

2014 Barbara Breza -Boruta Występowanie drobnoustrojów pektynolitycznych w glebie w systemie ekologicznym i konwencjonalnym Ekologia

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 15

2013 Małgorzata Paciejowska, Małgorzata Natywa, Leszek Majchrzak, Tomasz Cłapa, Marek Selwet Wpływ sposobu przygotowania stanowiska pod pszenicę jarą na liczebność mikroorganizmów i aktywność biochemiczną gleby PR/Zboża

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 15

 
2016 Cezary Trawczyński, Wojciech Prokop Plon i jakość bulw ziemniaka w zależności od zastosowanego nawożenia z wykorzystaniem doglebowych i dolistnych wieloskładnikowych preparatów nawozowych PR/Okopowe IUNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 24
2016 PIORIN Barczatka syberyjska (Dendrolimus sibiricus Tschetverikov) PR/Ochrona rośln PIORIN
2016 PIORIN Przędziorek Lewisa (Eotetranychus lewisi McGregor) PR/Ochrona rośln PIORIN
2013  Sienkiewicz Jadwiga  Ochrona różnorodności biologicznej w krajach UE do 2020 r. – nowa strategia europejska EKO IUNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 13
2013 Danuta Packa, Dariusz Załuski, Łukasz Graban, Waldemar Lajszner, Michał Hościk Reakcja diploidalnych, tetraploidalnych i heksaploidalnych pszenic na inokulację Fusarium culmorum (W.G.Smith) Sacc PR/Zboża

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 12
2013 Aleksandra Korzeniewska,Marta Witek, Teresa Gałecka, Katarzyna Niemirowicz-Szczyt Ocena wybranych cech dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) o nasionach bezłupinowych PR/Warzywa

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 12
2016 PIORIN Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al., 2009) PR/Ochrona rośln PIORIN
2013 Wojciech Rybiński, Jan Bocianowski, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka Ocena zróżnicowania w rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 12


Joomla templates by Joomlashine