Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2018 Roman Prażak, Wanda Kociuba, Zbigniew Segit, Aneta Kramek Ocena tolerancji wybranych genotypów jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na stres solny PR/Zboża/Pszenica

Biblioteka Naukowa

/Biuletyn IHAR

 
2018 Wojciech Święcicki, Czesława Nawrot Groch mniej znany — zmienność monogeniczna w kolekcji Bobowate Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Dane statystyczne Statystyka  Urząd Statystyczny w Warszawie   
2007 Krystyna Rybka Fenotypowanie roślin. Konferencja EPPN 2020 w Tartu/ Estonia PR/Zboża/Pszenica  Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2018 Katarzyna Buńkowska Kolekcje ozdobnych roślin cebulowych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie  PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR   
2018 Wojciech Rybiński, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka-Korbas, Jan Bocianowski Rodzaj Lathyrus — ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych  Bydło-żywienie Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn  
2018 Denise F. Dostatny, Grzegorz Kloc Inwentaryzacja, gromadzenie oraz wykorzystanie zasobów dzikich gatunków roślin uprawnych PR/Ogólna uprawa roślin Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn   
2017 Tomasz Erlichowski Insektycydy do zwalczania szkodników nalistnych i glebowych na plantacjach ziemniaka dopuszczone do stosowania w 2017r. PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski    
2017 Wojciech Nowacki  Historyczne i współczesne znaczenie ziemniaka w Europie oraz na ziemiach polskich  PR/Okopowe Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski   
2018 Katarzyna Buńkowska Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR  
2018 Konrad Woliński, Maciej Niedzielski, Wiesław Podyma Ocena zawartości cukrów w pąkach spoczynkowych historycznych odmian jabłoni, zamrażanych w ciekłym azocie PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2018 Kamilla Kużdowicz Ochrona zasobów genowych dzikich form buraka (Beta vulgaris L.) PR/Okopowe/Buraki Biuletyn IHAR
       
2018 Jerzy Nawracała, Danuta Kurasiak-Popowska Gromadzenie zasobów genowych soi przydatnych do hodowli w warunkach środowiskowych Polski PR/Bobowate Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR  
2018 Jerzy Lisek Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR    
2018 Zofia Rzymowska Obce gatunki inwazyjne we florze spontanicznej żywopłotów w południowo-zachodniej części miasta Siedlce  PR/Ogrodnictwo   
2018 Noworolnik Kazimierz, Danuta Leszczyńska Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na termin siewu PR/Zboża/Jęczmien JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
 
2018 Jerzy Kopiński  Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie PR/Ogólna uprawa roślin IUNG, Polish Journal of Agronomy
2015 Magdalena Czarnik, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR/Rośliny OleisteI  
2016 Franciszek Wielebski Rola siarki w kształtowaniu ilości i jakości plonu rzepaku ozimego PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR/Rośliny OleisteI  
2017 Alina Bochniarz Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa Ekologia   
2015 Piotr Barbaś, Barbara Sawicka Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski    
2015 Cezary Trawczyński Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji  PR/Okopowe/Ziemniaki nawożenie   Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin  
2015 Anna Maćkowiak-Sochacka Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Ochrona roślin  PIORIN  
2016 Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Tomasz Erlichowski Ochrona ziemniaków po ewentualnym wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski    
2017 Joanna Piskorz, Dorota Michałowska, Agnieszka Przewodowska Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego w roku 2017 PR/Okopowe/Ziemniaki/Zagadnienia Ogólne Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski  
2018 Dane statystyczne Statystyka
2016 Krystyna Zarzyńska, Anna Wierzbicka, Magdalena Grudzińska Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych

PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa

Ekologia

Biblioteka Naukowa IHAR/Biuletyn IHAR   
2016 Dominika Boguszewska-Mańkowska Odporność ziemniaka na suszę glebową i metody oceny Okopowe/Ziemniaki/Uprawa Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR   
2017 Tadeusz Śmiałowski, Anna Cieplicka, Dariusz R. Mańkowski Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016 PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2017 Patrycja Siedlarz, Piotr Stefański, Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Krystyna Rybka Wpływ różnych oświetlaczy LED na indeks kiełkowania ziarna pszenicy uzyskanego w etapie szklarniowym procesu hodowlanego SSD PR/Zboża/Pszenica Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2017 Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR


MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013