Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2018 Wojciech Święcicki, Czesława Nawrot Groch mniej znany — zmienność monogeniczna w kolekcji Bobowate Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Dane statystyczne Statystyka  Urząd Statystyczny w Warszawie   
2007 Krystyna Rybka Fenotypowanie roślin. Konferencja EPPN 2020 w Tartu/ Estonia PR/Zboża/Pszenica  Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2018 Katarzyna Buńkowska Kolekcje ozdobnych roślin cebulowych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie  PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR   
2018 Wojciech Rybiński, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka-Korbas, Jan Bocianowski Rodzaj Lathyrus — ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych  Bydło-żywienie Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn  
2018 Denise F. Dostatny, Grzegorz Kloc Inwentaryzacja, gromadzenie oraz wykorzystanie zasobów dzikich gatunków roślin uprawnych PR/Ogólna uprawa roślin Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn   
2017 Tomasz Erlichowski Insektycydy do zwalczania szkodników nalistnych i glebowych na plantacjach ziemniaka dopuszczone do stosowania w 2017r. PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski    
2017 Wojciech Nowacki  Historyczne i współczesne znaczenie ziemniaka w Europie oraz na ziemiach polskich  PR/Okopowe Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski   
2018 Katarzyna Buńkowska Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR  
2018 Konrad Woliński, Maciej Niedzielski, Wiesław Podyma Ocena zawartości cukrów w pąkach spoczynkowych historycznych odmian jabłoni, zamrażanych w ciekłym azocie PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2018 Kamilla Kużdowicz Ochrona zasobów genowych dzikich form buraka (Beta vulgaris L.) PR/Okopowe/Buraki Biuletyn IHAR
       
2018 Jerzy Nawracała, Danuta Kurasiak-Popowska Gromadzenie zasobów genowych soi przydatnych do hodowli w warunkach środowiskowych Polski PR/Bobowate Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR  
2018 Jerzy Lisek Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR    
2018 Zofia Rzymowska Obce gatunki inwazyjne we florze spontanicznej żywopłotów w południowo-zachodniej części miasta Siedlce  PR/Ogrodnictwo   
2018 Noworolnik Kazimierz, Danuta Leszczyńska Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na termin siewu PR/Zboża/Jęczmien JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
 
2018 Jerzy Kopiński  Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie PR/Ogólna uprawa roślin IUNG, Polish Journal of Agronomy
2015 Magdalena Czarnik, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR/Rośliny OleisteI  
2016 Franciszek Wielebski Rola siarki w kształtowaniu ilości i jakości plonu rzepaku ozimego PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR/Rośliny OleisteI  
2017 Alina Bochniarz Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa Ekologia   
2015 Piotr Barbaś, Barbara Sawicka Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski    
2015 Cezary Trawczyński Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji  PR/Okopowe/Ziemniaki nawożenie   Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin  
2015 Anna Maćkowiak-Sochacka Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Ochrona roślin  PIORIN  
2016 Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Tomasz Erlichowski Ochrona ziemniaków po ewentualnym wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski    
2017 Joanna Piskorz, Dorota Michałowska, Agnieszka Przewodowska Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego w roku 2017 PR/Okopowe/Ziemniaki/Zagadnienia Ogólne Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski  
2018 Dane statystyczne Statystyka
2016 Krystyna Zarzyńska, Anna Wierzbicka, Magdalena Grudzińska Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych

PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa

Ekologia

Biblioteka Naukowa IHAR/Biuletyn IHAR   
2016 Dominika Boguszewska-Mańkowska Odporność ziemniaka na suszę glebową i metody oceny Okopowe/Ziemniaki/Uprawa Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR   
2017 Tadeusz Śmiałowski, Anna Cieplicka, Dariusz R. Mańkowski Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016 PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2017 Patrycja Siedlarz, Piotr Stefański, Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Krystyna Rybka Wpływ różnych oświetlaczy LED na indeks kiełkowania ziarna pszenicy uzyskanego w etapie szklarniowym procesu hodowlanego SSD PR/Zboża/Pszenica Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2017 Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR
2016 Dariusz Zalewski, Marek Liszewski Wysokość plonu ziarna jęczmienia jarego przy zróżnicowanym poziomie agrotechniki na glebie kompleksu pszennego dobrego  PR/Zboża/jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR  
2016 Włodzimierz Majtkowski, Jan Schmidt Ocena przydatności wybranych odmian traw gazonowych do obsiewu ścieżek PR/Ogrodnictwo Biblooteka Naukowa / Biuletyn IHAR
2017 Krzysztof Bodzon Dziedziczenie cechy zdeterminowanego wzrostu lucerny siewnej (Medicago sativa L.)  Bobowate Biblioteka Naukowa Biuletyn IHAR  
2017  Krystyna Zarzyńska Zmienność plonowania odmian ziemniaka w systemie ekologicznym w wybranych mezoregionach Polskih 

PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa

Ekologia

Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski   
2017 Janusz Urbanowicz Regulacja zachwaszczenia ziemniaka za pomocą herbicydów PR/Okopowe/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski   
2017  Ewa Zimnoch-Guzowska Znaczenie krajowej hodowli i nasiennictwa ziemniaka dla rozwoju sektora jego produkcji  PR/Okopowe/Ziemniaki Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski  
2017 Monika Kowalik Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia ROW IUNG Puławy Polish Journal of Agronomy
ZESZYT Nr 31 / 2017
  
 
2017 Jan Jadczyszyn, Franciszek Woch Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych o większej powierzchni ROW IUNG Puławy Polish Journal of Agronomy
ZESZYT Nr 31 / 2017
  
2017 Jerzy Księżak, Kazimierz Kęsik Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobiku PR/Bobowate IUNG Puławwy, Polish Journal of Agronomy, ZESZYT Nr 31 / 2017  
2017 Renata Lebecka, Krystyna Michalak Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na porażenie przez wysoko wirulentny szczep bakterii Dickeya solani  PR/Ziemniaki/Ochrona IHAR/Biblioteka/Ziemniak Polski
2016 Małgorzata Krzywonos, Anna Marciszewska, Małgorzata Domiter, Daniel Borowiak Bioekonomia – stan obecny, kierunki zmian i perspektywy rozwoju Wyzwanie dla uczelni, przedsiębiorców i administracji Ekonomia IUNG, Polish Journal of Agronomy, ZESZYT Nr 27 / 2016IUNG, Polish Journal of Agronomy, ZESZYT Nr 27 / 2016  
2017 Maciej Kała, Mateusz Przyborowski, Bogusława Ługowska, Sebastian Gasparis, Anna Nadolska-Orczyk Charakterystyka białek glutenu w materiałach hodowlanych pszenicy PR/Zboża/Pszenica Biuletyn IHAR  
2017 Tomasz Erlichowski, Barbara Robak, Kamilla Sadowska Występowanie i presja mszyc – wektorów wirusów w uprawach ziemniaka w 2017 roku  PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski   
2016 Anna Kocira, Sławomir Kocira, Marek Szmigielski, Anna Piecak Wpływ stymulatora NANO-GRO ® na wybrane cechy wartości użytkowej fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. PR/Bobowate

IUNG

Polish Journal of Agronomy
2016 Alicja Sułek, Grażyna Podolska, Bogusława Jaśkiewicz Plonowanie i zdrowotność dwóch podgatunków pszenicy w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów w warunkach integrowanej produkcji PR/Zboża/Pszenica   
2017 Hanna Gawińska-Urbanowicz, Anna Łozowska, Jerzy Osowski Występowanie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria w sezonach wegetacyjnych 2013-2016 Okopowe/Ziemniaki/Ochrona IHAR/Biblioteka/Ziemniak Polski  
2016 Beata Król Wpływ nawożenia potasem na plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu nagietka lekarskiego ( Calendula officinalis L.) PR/Ogólna uprawa roślin IUNG, Polish Journal of Agronomy 2016, 27, 64–70  
2016 Hanna Klikocka, Oskar Klikocki, Bogdan Szostak Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle produkcji rolniczej w latach 2010–2015 PR/Ogólna uprawa roślin IUNG, Polish Journal of Agronomy 2016, 27, 9–20  
2017 Mariusz Matyka, Jerzy Księżak, Agata Witorożec Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie sorga dwubarwnego ( Sorghum bicolor (L.) Moench) uprawianego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych PR/Zboża/Sorgo  IUNG, Polish Journal of AgronomyIUNG, Polish Journal of Agronomy  
2017 Jerzy Osowski Czarna nóżka ziemniaka i jej zwalczanie Okopowe/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski  
2017 Tomasz ErlichowskiJanusz Urbanowicz Historia stonki ziemniaczanej w Polsce - od imperialistycznego dywersanta do pospolitego owada PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski  
2016  Badora Damian Studium wykorzystania modelu GRACE w ocenie zmian poziomu wód gruntowych w kontekście dostępności wody dla rolnictwa w zlewni rzeki Wisły Rozwój Obszarów Wiejskich - ROW IUNG/Polish Journal of Agronomy  
2017 Aleksandra Głowacka, Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Bartosz Narolski Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych PR/Nawożenie IUNG, Polish Journal of Agronomy 2017, 28, 3–11
2017 Krystyna Witkowska, Edward Witkowski, Tadeusz Śmiałowski, Ada Bogusławska, Dominik Dwojak Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016 PR/Zboża/Pszenica Biuletyn IHAR  
2017 Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Urszula Piechota Hordeum bulbosum — jako źródło efektywnej odporności na rdzę karłową jęczmienia PR/Zboża/Jęczmień Biuletyn IHAR
2017 Katarzyna Rymuza, Elżbieta Radzka, Tomasz Lenartowicz  Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej średnio wczesnych jadalnych odmian ziemniaka  PR/Okopowe/Ziemniaki/Charakterystyka odmian  Biuletyn IHAR  
2017 Magdalena Piekutowska, Tomasz Lenartowicz Międzyplon sposobem na ograniczenie populacji szkodliwych nicieni – pasożytów roślin w glebie PR/Okopowe/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski
2017 Piotr Kamiński Osiągnięcia i perspektywy hodowli polskich odmian ziemniaka  PR/Okopowe/Ziemniaki/Zagadnienia ogólne IHAR Biblioteka Nukowa/Ziemniak Polskii
2017 Krzysztof Treder, Mateusz Mielczarek, Dominika Boguszewska-Mańkowska Wpływ suszy na koncentrację L-proliny w wybranych odmianach ziemniaka PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski
  
2017 PIORiN Thrips setosus PR/Ochrona roślin PIORiN
2017 PIORiN Thaumatotibia leucotreta PR/Ochrona roślin PIORiN
2017 PIORiN Erwinia stewartii (Pantoea stewartii ssp. stewartii) Bakteryjne więdnięcie kukurydzy PR/Ochrona roślin PIORiN
2018 Janusz Sychowicz Uprawa łubinu na nasiona PR/Bobowate
2018 Janusz Sychowicz Charakterystyka odmian roślin strączkowych 2018 PR/Bobowate Ulotka  
2018 Janusz Sychowicz Charakterystyka odmian ziemniaka 2018 PR/Okopowe/Ziemniaki/Charakterystyka odmian   Uliotka
2016 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji  PR/Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin  
2016 Jerzy Osowski Choroby przechowalnicze ziemniaka PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  IHAR Biblioteka/Ziemniak Polski
2017 Edward S. Gacek Potencjał hodowlany i osiągnięcia polskiej hodowli roślin rolniczych PR/Ogólna uprawa roślin Biuletyn IHAR
2016 Krystyna Rykaczewska Długość okresu spoczynku bulw ziemniaka w zależności od występowania wysokiej temperatury i suszy w czasie wegetacji PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  IHAR Biblioteka/Ziemniak Polski
2016 Tomasz Erlichowski, Jerzy Osowski Choroby wirusowe ziemniaka - objawy, zagrożenie i wpływ na degenerację uprawianych odmian   PR/Okopowe/Ziemniaki/Ochrona IHAR Biblioteka/Ziemniak Polski  
2016 Stanisław Spasibionek, Marcin Matuszczak, Teresa Piętka, Krystyna Krótka, Jan Krzymański Możliwości dalszego obniżania zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.) PR/Oleiste IHAR Biblioteka/Rośliny Oleiste
 2017 Beata Kuziemska, Dawid Jaremko, Andrzej Wysokiński, Joanna Trębicka, Paulina Klej Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych

Ekologia

Nawożenie

 IUNG Polish Journal of Agronomy
2017 Kazimierz Noworolnik, Alicja Sułek Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowych PR/Zboża  
2017 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem PR/Bobowate IUNG Polish Journal of Agronomy
2017 Adam Harasim, Janusz Igras, Paweł Harasim Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie mineralnej pod mieszanką pastwiskową w różnych stanowiskach PR/Ogólna uprawa roślin IUNG Polish Journal of Agronomy
2016

Magdalena Kluza-Wieloch, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Ilona Wysakowska,Grażyna Silska

Zmienność morfologiczna ziarn pyłku odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata

PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR - Rośliny Oleiste  
2017 PIORiN

Anthonomus eugenii Cano

PR/Ochrona roślin PIORiN  
2017  Zbigniew Czerko  Przechowywanie ziemniaków jadalnych w paletach skrzyniowych PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski  
2017  Cezary Trawczyński  Wymagania nawozowe nowych jadalnych odmian ziemniaka uprawianych na glebie lekkiej w systemie integrowanej produkcji PR/Okopowe/Ziemniaki/Przechowalnictwo  Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski
2016 Elżbieta Starzycka-Korbas, Michał Starzycki, Mirosława Dabertt Metody stosowane w hodowli odpornościowej i ochronie rzepaku ozimego oraz lnu przed chorobami w IHAR–PIB w Poznaniu  PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR - Rośliny Oleiste
2017 Katarzyna Kucińska, Arkadiusz Artyszak, Dariusz Gozdowski Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej Ekologia

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 28
2017 Alicja Sułek, Anna Nieróbca, Grażyna Cacak-Pietrzak Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarej PR/Zboża

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 29

2017 PIORiN ESFY Apricot chlorotic leafroll PR/Ochrona roślin PIORiN
2017 PIORiN Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis PR/Ochrona roślin PIORiN
2017 Dorota Michałowska, Joanna Piskorz, Agnieszka Przewodowska Projekt "Smaki Wisły. Cztery pory roku" - z ziemniakiem w roli głównej PR/Okopowe/Ziemniaki IHAR Ziemniak Polski
2018 PIORIN Ralstonia solanacearum PR/Ochrona roślin PIORIN
2017 Marcin Gołębiewski Wymagania pokarmowe krów mięsnych w poszczególnych fazach cyklu produkcyjnego Bydło-żywienie Farmer 1, 108-111
2017 Piotr Gradziuk Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe Ekologia

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

2016 Marcin Gołębiewski Jak dokonać oceny kondycji u krów mlecznych? Zdrowotność bydła Farmer 11, 112-115
2016 Marcin Gołębiewski Choroby metaboliczne krów mlecznych Zdrowotność bydła Farmer 10, 132-1135
2016 Marcin Gołębiewski ABC kiszonki z kukurydzy Bydło-żywienie Farmer 9, 168-171
2016 Marcin Gołębiewski Podstawy żywienia bydła mięsnego Bydło-żywienie  Farmer 9, 44-47
2017 Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiyki Ekologia

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

2016 Marcin Gołębiewski Interpretacja wyników oceny użytkowości pod kątem poprawności żywienia krów mlecznych Bydło-żywienie Farmer 6, 158-161  
2016 Marcin Gołębiewski Analiza pasz gwarantem precyzyjnego bilansowania dawek pokarmowych Bydło-żywienie  Farmer 12, 184-187  
2017 Piotr Gradziuk Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce

Ekonomia

Ekologia

Copyright by Polski Klub Ekologiczny
Okręg Mazowiecki, Warszawa 2017
2016 Marcin Gołębiewski Struktura dawki pokarmowej dla krów mlec Bydło-żywienie Farmer 3, 230-233
2017 Piotr Gradziuk Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne ekonomicznie? Ekonomia Wieś Jutra
2015  Bogna Zawieja, Andrzej Bichoński Selekcja rodów hodowlanych jęczmienia jarego na podstawie analizy statystycznej trzyletniej serii doświadczeń PR/Zboża/Jęczmień  Biuletyn IHAR  
 2016  Tadeusz Oleksiak Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce PR/Zboża/Pszenica
 
2016 Marcin Gołębiewski Odchów jałówek w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 2, 170-173
2015 Artur Makarewicz Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka
nawożonego wsiewkami międzyplonowymi
w integrowanym i ekologicznym
systemie produkcji
Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie Biuletyn IHAR
2016  Marcin Gołębiewski Wychów cieląt w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 1, 144-147
2016 Wojciech Smułek, Joanna Piotrowiak, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych PR/Ochrona roślin
2015 Cezary Trawczyński  Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka PR/Okopowe/Ziemniaki Biuletyn IHAR


MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013