Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Piotr Gradziuk Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe Ekologia

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

2016 Marcin Gołębiewski Jak dokonać oceny kondycji u krów mlecznych? Zdrowotność bydła Farmer 11, 112-115
2016 Marcin Gołębiewski Choroby metaboliczne krów mlecznych Zdrowotność bydła Farmer 10, 132-1135
2016 Marcin Gołębiewski ABC kiszonki z kukurydzy Bydło-żywienie Farmer 9, 168-171
2016 Marcin Gołębiewski Podstawy żywienia bydła mięsnego Bydło-żywienie  Farmer 9, 44-47
2017 Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiyki Ekologia

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Dane statystyczne Statystyka Urząd Statystyczny w Warszawie
2016 Marcin Gołębiewski Interpretacja wyników oceny użytkowości pod kątem poprawności żywienia krów mlecznych Bydło-żywienie Farmer 6, 158-161  
2016 Marcin Gołębiewski Analiza pasz gwarantem precyzyjnego bilansowania dawek pokarmowych Bydło-żywienie  Farmer 12, 184-187  
2017 Piotr Gradziuk Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce

Ekonomia

Ekologia

Copyright by Polski Klub Ekologiczny
Okręg Mazowiecki, Warszawa 2017
2016 Marcin Gołębiewski Struktura dawki pokarmowej dla krów mlec Bydło-żywienie Farmer 3, 230-233
2017 Piotr Gradziuk Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne ekonomicznie?  Ekonomia Wieś Jutra
2015  Bogna Zawieja, Andrzej Bichoński Selekcja rodów hodowlanych jęczmienia jarego na podstawie analizy statystycznej trzyletniej serii doświadczeń PR/Zboża/Jęczmień  Biuletyn IHAR  
 2016  Tadeusz Oleksiak Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce PR/Zboża/Pszenica
 
2016 Marcin Gołębiewski Odchów jałówek w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 2, 170-173
2015 Artur Makarewicz Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka
nawożonego wsiewkami międzyplonowymi
w integrowanym i ekologicznym
systemie produkcji
Okopowe/Ziemniaki/Nawożenie Biuletyn IHAR
2016  Marcin Gołębiewski Wychów cieląt w stadach bydła mlecznego Zdrowotność bydła Farmer 1, 144-147
2016 Wojciech Smułek, Joanna Piotrowiak, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych PR/Ochrona roślin
2015 Cezary Trawczyński  Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka PR/Okopowe/Ziemniaki Biuletyn IHAR


Joomla templates by Joomlashine