Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Rok publikacji Autor Tytuł
Pobierz
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2017 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Rynek pracy we wrześniu 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyka Warszawy. Wrzesień 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. mazowieckiego. Wrzesień 2018 r.  
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

Turystyka w województwie mazowieckim i Warszawie w II kw. 2018 r.

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I-III kwartał 2018 r.

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie 13 października. Dzień Ratownictwa Medycznego
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Aktywność ekonomiczna ludności w II kw. 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Infografika – rynek pracy – sierpień 2018  
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyka Warszawy – sierpień 2018
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat sytuacjo społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – sierpień 2018
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2017 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Turystyka w II kwartale 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Witaj szkoło! Ceny detaliczne wybranych towarów i usług w woj. mazowieckim i Warszawie
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Infografika Rynek pracy w lipcu 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej m.st. Warszawy w lipcu 2018 r.

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. w lipcu 2018 r.

 
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2017 r.

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W CZERWCU 2018 R.
Województwo mazowieckie / M.st. Warszawa
   
 2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Statystyka Warszawy w czerwcu 2018    
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018r.    
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Statystyka Warszawy w maju 2018    
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w maju 2018 r.   
2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa mazowieckiego w kwietniu 2018 r.
 
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Statystyka Warszawy w kwietniu 2018 r.  
Urząd Statystyczny w Warszawie Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia
dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy
społecznej w województwie mazowieckim w 2017 r.
  
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

Rynek pracy w marcu 2018 r.

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyka Warszawy. w marcu 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. w marcu 2018r..
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w lutym 2018 r
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyka Warszawy w lutym 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2017 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Turystyka w m.st. Warszawie w 2017 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyka Warszawy w styczniu 2018
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Infografiki Mazowiecki i Warszawski Stół Wielkanocny
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Infografika rynek pracy w województwie mazowieckim i m.st. Warszawie
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował folder dotyczący nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie

11 kwietnia. Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Rynek pracy w listopadzie 2017 r
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu listopada 2017 r.  
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyka Warszawy. Listopad 2017 r.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie

Boże Narodzenie. Ceny detaliczne wybranych towarów

2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Rynek pracy w październiku 2017 r.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2017 r.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  Statystyka Warszawy. Październik 2017 r.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2017 r.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2016 r.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2017 r.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  Rynek pracy we wrześniu 2017 r.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  Statystyka Warszawy. Wrzesień 2017 r.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2017 r.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  Rynek pracy w sierpniu 2017 r.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY SIERPIEŃ 2017  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Witaj szkoło! Wyprawka ucznia - ceny w woj. mazowieckim i Warszawie  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie RYNEK PRACY LIPIEC 2017
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU LIPCA 2017 R.  
 2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY. LIPIEC 2017  
 2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2017 r. 
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie STATYSTYKA WARSZAWY W CZERWCU 2017
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W CZEWRWCU 2017 R.
 
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU CZERWCA 2017 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie RYNEK PRACY W CZERWCU 2017
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W MAJU 2017 R.
 
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO       W MAJU 2017 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY W CZERWCU 2017  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU MAJA 2017 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie RYNEK PRACY W MAJU 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie 30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WRSZAWY W KWIETNIU 2017
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W KWIETNIU 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W KWIETNIU 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie

BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU

KWIETNIA 2017 R.

2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MARCU 2017 R.
 
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU MARCA 2017 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W MARCU 2017 R.
 
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WRSZAWY W MARCU 2017  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W MARCU 2017 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie Podmioty z kapitałem zagranicznym - województwo mazowieckie
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie

BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU

LUTEGO 2017 R.

2017 Urząd Statystyczny w Warszawie RYNEK PRACY W LUTYM 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE
2017  Urząd Statystyczny w Warszawie

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2017 R.

 
2017  Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY NR 2 MARZEC 2017  
2017  Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU LUTEGO 2017 R.  
2017  Urząd Statystyczny w Warszawie Podmioty z kapitałem zagranicznym - województwo mazowieckie
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU STYCZNIA 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie RYNEK PRACY W STYCZNIU 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W STYCZNIU 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W STYCZNIU 2017 R.

2017 Urząd Statystyczny w Warszawie STATYSTYKA  WARSZAWY W STYCZNIU 2017 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU GRUDNIA 2016 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W GRUDNIU 2016 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W GRUDNIU 2016 R.  
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W GRUDNIU 2016 R.
 
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA  WARSZAWY W GRUDNIU 2016 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA  WARSZAWY W LISTOPADZIE 2016 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie RYNEK PRACY W LISTOPADZIE 2016 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOŃCU LISTOPADA 2016 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJWOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W LISTOPADZIE 2016 R.
2017 Urząd Statystyczny w Warszawie

KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LISTOPADZIE 2016 R

2016 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT  O  SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ    WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO W PAŹDZIERNIKU  2016 R   
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT  O  SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ    WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO W PAŹDZIERNIKU  2016 R.  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie Wybrane dane o m. st. Warszawie   
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Rynek pracy w październiku 2016 r.  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2016 r.  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2016 r.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Wybrane dane o m. st. Warszawie
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Rynek pracy we wrześniu 2016 r.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim (województwo)
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim (powiaty)
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie Budownictwo mieszkaniowe w m. st. w Warszawie I-III kwartał 2016
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Witaj szkoło!

Wyprawka ucznia - ceny w województwie mazowieckim

 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie   Witaj szkoło!

Wyprawka ucznia - ceny w Warszawie

 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W LIPCU 2016 R.  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie
BEZROBOCIE REJESTROWANE
W KOŃCU LIPCA 2016 R.
 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie
WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W M.ST. WARSZAWIE
I PÓŁROCZE 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
I PÓŁROCZE 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W CZERWCU 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE
W KOŃCU CZERWCA 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (wg powiatów)
I PÓŁROCZE 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W I KWARTALE 2016 R.  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie

KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MAJU 2016 R.

 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie Turystyka I kwartał 2016
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie STATYSTYKA WARSZAWY czerwiec 2016
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.  
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY  
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie  WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE  
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W KWIETNIU 2016  
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W KWIETNIU 2016  
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W KWIETNIU 2016 R.
 
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2016 R.
Nr 4/2016
 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie 28 KWIETNIA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (województwo)
I KWARTAŁ 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (powiaty)
I KWARTAŁ 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Dzień Ziemi
„Palący Temat —Niska Emisja!”- Województwo mazowieckie
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie

 Dzień Ziemi
„Palący Temat —Niska Emisja!”- M.st.Warszawy

2016 Urząd Statystyczny w Warszawie

W związku z korektą danych dot. wyników finansowych przedsiębiorstw przesyłam Państwu link do skorygowanej wersji komunikatu o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa mazowieckiego za luty 2016 r.

2016  Urząd Statystyczny w Warszawie  WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE LUTY 2016
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY LUTY 2016
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W LUTYM 2016 R
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2016 R.
2016  Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOŃCU LUTEGO 2016 R.
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  RYNEK PRACY W STYCZNIU 2016 R.  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOŃCU STYCZNIA 2016 R.  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  STATYSTYKA WARSZAWY  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W STYCZNIU 2016 R

 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W STYCZNIU 2016 R.

 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Podregion m.st Warszawa - wybrane dane  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Wybrane dane o podregionach warszawskich  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie  Podregion warszawski wschodni — wybrane dane  
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie

Podregion warszawski zachodni — wybrane dane

 
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie Bezrobocie rejestrowane w końcu listopada 2015
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie Wybrane dane o m/s Warszawa
2016 Urząd Statystyczny w Warszawie Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w listopadzie 2015 r.
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie

GLEBA PODSTAWĄ ŻYWNOŚCI (5 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ GLEBY

2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE  
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2015 R.
 
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie STATYSTYKA WARSZAWY nr 10
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie WYBRANE DANE O PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie PODREGION CIECHANOWSKI — WYBRANE DANE 
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION PŁOCKI — WYBRANE DANE
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION SIEDLECKI — WYBRANE DANE
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION OSTROŁĘCKI — WYBRANE DANE
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION RADOMSKI — WYBRANE DANE
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI — WYBRANE DANE
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION M.ST. WARSZAWA — WYBRANE DANE
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI — WYBRANE DANE
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2014
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.  
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W SIERPNIU 2015 R.
 
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Krótki KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W SIERPNIU 2015 R.
 
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w lipcu 2015 r.  
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu lipca 2015  
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Witaj szkoło! Cenowa wyprawka ucznia w województwie mazowieckim  
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2015
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Krótki komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2015
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu II kwartału 2015 r.
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Bezrobocie rejestrowane w końcu czerwca 2015
2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w czerwcu 2015 r.
 2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Wybrane dane o m/s Warszawa  
 2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w maju 2015 r.  
 2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu maja 2015  
06.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2015r.
06.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Turystyka w I kwartale 2015 r.
05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  DZIECI w 2014 r.  Warszawa
05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  DZIECI w 2014 r. woj. mazowieckie
05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Demografia
05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT  O  SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ    WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU  2015 R.
05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  KRÓTKI KOMUNIKAT  O  SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ     
WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO     
W  KWIETNIU  2015  R. 
05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie 17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
 Nr 4/ 05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Statystyka Warszawy  
  05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Wybrane dane o m. st. Warszawa  
 05.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie

Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu i kwartału 2015 r.

 
04.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Bezrobocie rejestrowane w końcu kwietnia 2015 r.
04.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w kwietniu 2015 r.
03.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MARCU 2015 R.
02.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w lutym 2015
 
02.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Bezrobocie rejestrowane w końcu lutego 2015 roku
 
02.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  Statystyka Warszawy
 
02.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie  TABL. 1. WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE
02.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2015 R.
 
02.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Krótki KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2015 R.
 
12.2014 Urząd Statystyczny w Warszawie PODREGION M.ST. WARSZAWA — WYBRANE DANE
12.2014 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI — WYBRANE DANE
12.2014 Urząd Statystyczny w Warszawie PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI — WYBRANE DANE
12.2014 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION CIECHANOWSKO-PŁOCKI — WYBRANE DANE
12.2014 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI — WYBRANE DANE
12.2014 Urząd Statystyczny w Warszawie  PODREGION RADOMSKI — WYBRANE DANE
2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Informacja sygnalna – Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2013 r.  
2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2013 r.  
 2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie mazowieckim.  
Nr 11/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Krótki komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
Nr 11/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
Nr 10/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
Nr 9/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
Nr 8/2014

 Urząd Statystyczny w Warszawie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie

Nr 7/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
 Nr 6/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
Nr 5/2014

Urząd Statystyczny w Warszawie

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera) - groźny kwarantannowy szkodnik kukurydzy, broszura informacyjna

Nr 4/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
Nr 3/2014  Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie  
Nr 2/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie
 Nr 1/2014 Urząd Statystyczny w Warszawie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – str. 12 podrozdział o rolnictwie

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013