Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych, Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych, Radzików, 05 –870 Błonie

Rok publikacji Autorzy Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2014

Grzegorz Żurek

Danuta Martyniak

Odnawialne źródła energii w zespole szkół w Golądkowie

Kolejnym krokiem do ekologii
  Ekologia  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013