Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Alina Bochniarz

Dział Upowszechniania i Wydawnictw Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2017 Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa Ekologia    
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013