Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+

Barbara Lebiadowska

prof. dr inż. Barbara Lebiedowska, niezależny ekspert Komisji Europejskiej ds. akustyki środowiska. Współpracuje z Politechniką Łódzką, Państwową Wyśzą Szkołą Zawodową w Ciechanowie i Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie i Pułtusku.

 

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2014

Barbara Lebiedowska

Hałas wokół wiatraków Ekologia
2014

Barbara Lebiedowska

Wpływ warunków meteorologicznych na propagację hałasu
w terenach podmiejskich
Ekologia  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013