Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+

nstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2014 Ochrona różnorodności biologicznej w krajach UE do 2020 r. – nowa strategia europejska


 IUNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 13
EKO
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013