Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2012 Janina Gospodarek, Henryk Kołoczek

Wpływ zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi na występowanie ślimaków

IUNG

Polish Journal of Agronomy
 Ekologia  
 2013 Katarzyna Gleń, Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek Grzyby zasiedlające nasiona bobu w zależności od sposobu ochrony roślin

IUNG

Polish Journal of Agronomy
PR/Bobowate  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013