Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
 2015 Możliwości bilansowania wymiany CO2 przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej   Ekologia  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013