Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

 CDR Radom

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
 2015 Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie
Ekologicznym w Chwałowicach
CDR Radom Ekologia  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013