Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2014

Źródła i poziom zawartości ołowiu w żywności

 IUNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 19
EKO
 2014 Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego

 IUNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 19 

EKO

 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013