Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2016 CDR Brwinów e-biuletyn Budowa sztucznego mokradła w gospodarstwie
2014 Katarzyna Bączek, Olga Kosakowska, Jarosław Przybył, Agnieszka Kuczerenko, Ewelina Pióro-Jabrucka, Zenon Węglarz Zróżnicowanie chemiczne dziko rosnących populacji krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.)

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 15

 
 2017 Zygmunt Bilski  

Wpływ technologii uprawy roli na zatrzymanie wody

w glebie
CDR Brwinów  
2017 Alina Bochniarz Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa  
2014 Barbara Breza - Boruta Występowanie drobnoustrojów pektynolitycznych w glebie w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 15

2017  Chyłek K. Eugeniusz

Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 25

2014  Dariusz Ciarkowski Magazynowanie energii cieplnej na przykładzie projektu Einstein  
2013

Magdalena Frąk, Urszula Jankiewicz

Liczebność Escherichia coli jako potencjalny wskaźnik użytkowania zlewni Górnej Narwi


IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 15
 
2015 Marta Ogniewska, Piotr Pietrzak, Paulina Szymanik
Uwarunkowania rozwoju biogazowni rolniczych w województwie mazowieckim Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
2014

Wojciech Goryl, Filipowicz Mariusz, Bożek Estera, Szubel Mateusz, Wajss Paweł,  Sornek Krzysztof

 Możliwości wykorzystania biomasy i energii słonecznej do pro-dukcji ciepła i chłodu

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

 
2012 Janina Gospodarek, Henryk Kołoczek Wpływ zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi na występowanie ślimaków

IUNG

Polish Journal of Agronomy
2017 Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiyki

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

2017 Piotr Gradziuk

Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
2017 ● tom XIX ● zeszyt 2
 
2017 Piotr Gradziuk Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce Copyright by Polski Klub Ekologiczny
Okręg Mazowiecki, Warszawa 2017
2015 Piotr Gradziuk Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce
2015 Andrzej Górnik Możliwości bilansowania wymiany CO2 przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej

JUNG

Zeszyt 23
 2015

Elżbieta Jaglak, Jolanta Kołakowska, Elżbieta Ulanicka, Eliza Cichocka, Elżbieta Goryszewska, Andrzej Pszczółkowski, Magdalena SugajskaMarcin Rojek, Michał Sugajski

Korytarze ekologiczne w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem korytarza ekologicznego Wkry

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO

W WARSZAWIE

2014 Maria Kostka Skazani na energooszczędność

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

2014
Jan Kiciński Autonomiczne regiony energetyczne (ARE) - szansa dla polskiej wsi

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

2014 Alina Kowalczyk-Juśko Masa pofermentacyjna – odpad czy nawóz?

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

 2011 Anna Kowalewska, Ewa Pręgowska, Witold Rzepiński 
Analiza funkcjonowania gospodarstw rolnych na obszarach szczególnie narażonych w zlewni Sony w aspekcie ich wpływu na jakość wód
 
 2011 Anna Kowalewska Program ograniczenia zanieczyszczeń w zlewni rzeki Sony  
2014 Kazimierz Kozimor Bezodpadowa technologia KET Gliwice

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

2017 Katarzyna Kucińska, Arkadiusz Artyszak, Dariusz Gozdowski Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 28
2017 Beata Kuziemska, Dawid Jaremko, Andrzej Wysokiński, Joanna Trębicka, Paulina Klej Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych  IUNG Polish Journal of Agronomy
2014 Barbara Lebiedowska Hałas wokół wiatraków   
2014 Barbara Lebiedowska Wpływ warunków meteorologicznych na propagację hałasu
w terenach podmiejskich
 
2015

Eugeniusz Mystkowski

Poferment z biogazowni rolniczej nawozem dla rolnictwa 
E-biuletyn Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kwiecień 2015 
2015

Danuta Nowak

Zygmunt Bilski

Znaczenie organizmów pożytecznych w integrowanej ochronie roślin
 2014

Krzysztof Nuszkiewicz

Odnawialne źródła energii w zespole szkół w Golądkowie kolejnym krokiem do ekologii

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

 
2015 Iwona Paśmionka, Agnieszka Galus-Barchan, Beata Oleksiewicz
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Puławach

Polish Journal of Agronomy
2014

Patrycja Pietraszek, Katarzyna Dybka,   Piotr Walczak,       Anna Otlewska,     Anna Rygała,
Elżbieta Ołtuszak-Walczak

Mikrobiologiczna produkcja kwasu mlekowego z surowców odnawialnych

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 16
2012 Pietrzak Stefan Azotany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 11
2014

Marcin Pisarek,

Jan Bocian

Kontraktacja plantacji wierzby energetycznej, topoli na potrzeby dostaw biomasy do elektrociepłowni PGNIG Termika w Warszawie

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

2017

Zbigniew Rzedzicki, Piotr Zarzycki, Anna Wirkijowska, Aldona Sobota, Emilia Sykut-Domańska, Katarzyna Bartoszek, Ewelina Kuzawińska

Zboża niechlebowe źródłem błonnika w profilaktyce i zwalczaniu chorób cywilizacyjnych  

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 25

 
2015 Barbara Sazońska

Podstawy agrotechniki w produkcji ekologicznej

2015 Mateusz Sękowski Ocena świadomości ekologicznej rolników w kontekście stosowania integrowanej     
ochrony roślin - badanie ankietowe   
2013 Sienkiewicz Jadwiga Ochrona różnorodności biologicznej w krajach UE do 2020 r. – nowa strategia europejska

 IUNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 13
2015 T. Stachowicz Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie
Ekologicznym w Chwałowicach
CDR Radom
2014 Sylwia Staniak

Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 19
 
2014 Sylwia Staniak Źródła i poziom zawartości ołowiu w żywności

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 19
2011 Katarzyna Szymańska Żywność ekologiczna – rozwój a potrzeby społeczeństwa  Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego” pod red. Kuczera M., wydawnictwo: CREATIVETIME, Kraków 2011  
2011 Katarzyna Szymańska Czynniki kształtujące podaż na żywność ekologiczną Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego nr 2, 2011 r., ss. 125-130
 
2011 Katarzyna Szymańska Rentowność rynku żywności ekologicznej  Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2011 r., ss. 57-68  
2010 Katarzyna Szymańska  Żywność ekologiczna elementem konkurencyjności przedsiębiorstwa  Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw; red. Pierzak M., Gąsiorowska E., PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów 2010, ss. 302-308.  
2008 Katarzyna Szymańska Dochód czynnikiem kształtującym popyt na żywność ekologiczną III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Fundacja studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA, Kraków 2008, ss. 515 – 520.
2015 Cezary Trawczyński Właściwości chemiczne gleby lekkiej w ekologicznym systemie produkcji IHAR Biblioteka/Biuletyn IHAR
2016 Anna WirkijowskaZbigniew Rzedzicki, Piotr Zarzycki, Aldona Sobota, Emilia Sykut-Domańska, Katarzyna Bartoszek, Ewelina Kuzawińska  Jęczmień w żywieniu człowieka  

Polish Journal of Agronomy

zeszyt nr 25

 
2014

Jarosław Wiśniewski

Spółdzielnie energetyczne – sposobem na efektywne wykorzystanie OZE

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

 
2017 Krystyna Zarzyńska Zmienność plonowania odmian ziemniaka w systemie ekologicznym w wybranych mezoregionach Polskih Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski   
2016 Krystyna Zarzyńska, Anna Wierzbicka, Magdalena Grudzińska  Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych Biblioteka Naukowa IHAR/Biuletyn IHAR    
2014

Grzegorz Żurek

Danuta Martyniak

Bioenergetyka - możliwości i perspektywy produkcji energii z traw wieloletnich w gospodarstwach rolniczych

MODR O/Poświętne w Płońsku

VIII Konferencja Odnawialne źródła energii

 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013