Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
 2013 Sebastian Gasparis, Anna Nadolska-Orczyk Genetyczne uwarunkowania twardości ziarna pszenicy i pszenżyta* Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin IHAR
2014 Krzysztof Jończyk Ocena przydatności odmian pszenicy ozimej i jarej do uprawy w gospodarstwach ekologicznych Wieś Jutra Nr 2
2017

Maciej Kała, Mateusz Przyborowski, Bogusława Ługowska, Sebastian Gasparis, Anna Nadolska-Orczyk

Charakterystyka białek glutenu w materiałach hodowlanych pszenicy Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR
2017 Kazimierz Noworolnik, Alicja Sułek Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowych  
2016 Tadeusz Oleksiak Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce
2018 Krystyna Rybka Fenotypowanie roślin. Konferencja EPPN 2020 w Tartu/ Estonia Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR    
2013 Danuta Packa, Dariusz Załuski, Łukasz Graban, Waldemar Lajszner, Michał Hościk Reakcja diploidalnych, tetraploidalnych i heksaploidalnych pszenic na inokulację Fusarium culmorum (W.G.Smith) Sacc

JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 12
2013 Małgorzata Paciejowska, Małgorzata Natywa, Leszek Majchrzak, Tomasz Cłapa, Marek Selwet Wpływ sposobu przygotowania stanowiska pod pszenicę jarą na liczebność mikroorganizmów i aktywność biochemiczną gleby 

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt nr 15

 
2012 Podolska Grażyna, Alicja Sułek Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 11
 
2018  

Roman Prażak, Wanda Kociuba, Zbigniew Segit, Aneta Kramek

Ocena tolerancji wybranych genotypów jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na stres solny

Biblioteka Naukowa

/Biuletyn IHAR

 
2014

Zbigniew Segit,

Wanda Kociuba

Polowa ocena odporności na choroby grzybowe jarej pszenicy twardej Triticum durum Desf.

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 16
 2017 Patrycja Siedlarz, Piotr Stefański, Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Krystyna Rybka Wpływ różnych oświetlaczy LED na indeks kiełkowania ziarna pszenicy uzyskanego w etapie szklarniowym procesu hodowlanego SSD

Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR

 
2017

Alicja Sułek, Anna Nieróbca, Grażyna Cacak-Pietrzak

Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarej

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 29

2016 Alicja Sułek, Grażyna Podolska, Bogusława Jaśkiewicz Plonowanie i zdrowotność dwóch podgatunków pszenicy w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów w warunkach integrowanej produkcji
2013

Anna Strzelbicka, Grzegorz Czajowski, Katarzyna Karska

 

Charakterystyka materiałów hodowlanych pszenicy ozimej pod względem odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina)*  Biuletyn IHAR  
2015

Grzegorz Szumiło,

Leszek Rachoń

Plonowanie i jakość ziarna jarej pszenicy orkisz w zależności od zastosowanego materiału siewnego

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 20
2014

Michał Stręk, Arkadiusz Telesiński

Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu oddziaływania ołowiu na wybrane przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i siewkach pszenicy jarej (Triticum aestivum L.)

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 18
2006 Anna Podleśna, Grażyna Cacak-Pietrzak Kształtowanie plonu oraz parametrów przemiałowych i wypiekowych pszenicy jarej poprzez nawożenie azotem i siarką

Pamiętnik Puławski

zezzyt nr 142

 
2012 Anna Tratwal, Beata Wielkopolan, Jan Bocianowski Znaczenie mieszanek międzyodmianowych w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez mączniaka prawdziwego Polish Journal of Agronomy
2017 Krystyna Witkowska, Edward Witkowski, Tadeusz Śmiałowski, Ada Bogusławska, Dominik Dwojak Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016 Biblioteka Naukowa/IharBiuletyn IHAR  

 

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013