Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2017

Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Urszula Piechota

Hordeum bulbosum — jako źródło efektywnej odporności na rdzę karłową jęczmienia Biuletyn IHAR
2016

Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Henryk Czembor

Odporność na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013 Instytut Hodowli i AklimatyzacjiI Roślin IHAR
2015

Liszewski Marek. Błażewicz Józef

Wpływ nawożenia dolistnego miedzią i manganem na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia (badania wstępne)

JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 23

2018 Noworolnik Kazimierz, Danuta Leszczyńska
Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na termin siewu JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
 
2015 Noworolnik Kazimierz Reakcja wybranych odmian jęczmienia jarego na gęstość siewu

JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 23
2015 Noworolnik Kazimierz Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego w różnych warunkach glebowych

JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 23
2017 Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR
2017 Tadeusz Śmiałowski, Anna Cieplicka, Dariusz R. Mańkowski Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016 Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
 2016 Andrzej Wysokiński, Stanisław Kalembasa, Beata Kuziemska, Izabela Łozak, Łukasz Mucuś Źródła azotu dla jęczmienia jarego uprawianego po grochu siewnym

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 27

 
2015 Bogna Zawieja, Andrzej Bichoński Selekcja rodów hodowlanych jęczmienia jarego na podstawie analizy statystycznej trzyletniej serii doświadczeń Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR
2016 Dariusz Zalewski, Marek Liszewski Wysokość plonu ziarna jęczmienia jarego przy zróżnicowanym poziomie agrotechniki na glebie kompleksu pszennego dobrego Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR  

 

 

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013