Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Pracownia Mikrobiologii, Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2013 Badania nad ograniczeniem populacji w glebie ważnego patogena cebuli – bakterii Burkholderia cepacia UNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
Zeszyt 15

PR/Warzywnictwo

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013