Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Lic. Anna Bugajska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2013 Produkcja marchwi i jej rozdysponowanie w wybranych krajach unii europejskiej w latach 2005-2012 Wieś Jutra

PR/Warzywnictwo

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013