Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2015 Piotr Barbaś, Barbara Sawicka Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski    
2016 Dominika Boguszewska-Mańkowska Odporność ziemniaka na suszę glebową i metody oceny Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR   

2014

Kazimierz Jabłoński

Nowoczesna technika i technologia produkcji ziemniaków jadalnych

Wieś Jutra

nr 1

2016 Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka

Zabiegi agrotechniczne stosowane w uprawie ziemniaka w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych na Podkarpaciu

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 26
2014

Helena Kubicka-Matusiewicz, Marta Matusiewicz, Dariusz Gozdowski, Teresa Skrajna

Zróżnicowanie fenotypowe wybranych taksonów Polygonum w uprawach ziemniaka na glebach luźnych i zwięzłych

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 18
2015 Wojciech Nowacki Aktualne problemy w produkcji ziemniaka
2014 Wojciech Nowacki Współczesny konsument oczekuje na wysoką jakość bulw ziemniaka i informację o sprzedawanym towarze

Wieś Jutra

nr 1

 
2011 Wojciech Nowacki Systemy produkcji ziemniaka stosowane w kraju - ich wady i zalety
2015 Milena Pietraszko, Grzegorz Gryń Produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy pierścieniowej zgodnie z zasadami integrowanej produkcji ziemniaka, opracowanie IHAR PIORIN
2013 Anna Płaza  Wpływ wsiewek międzyplonowych
na plonowanie ziemniaka jadalnego uprawianego
w integrowanym systemie produkcji
Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin
 
2013 Emil Stefańczyk, Jadwiga Śliwka Wpływ fotoperiodu na biologię ziemniaka Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin   
2017 Krzysztof Treder, Mateusz Mielczarek, Dominika Boguszewska-Mańkowska Wpływ suszy na koncentrację L-proliny w wybranych odmianach ziemniaka Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski
  
2017 Krystyna Zarzyńska Zmienność plonowania odmian ziemniaka w systemie ekologicznym w wybranych mezoregionach Polski Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski   
2016 Krystyna Zarzyńska, Anna Wierzbicka, Magdalena Grudzińska  Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych Biblioteka Naukowa IHAR/Biuletyn IHAR    
2017 Ewa Zimnoch-Guzowska Znaczenie krajowej hodowli i nasiennictwa ziemniaka dla rozwoju sektora jego produkcji  Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013