Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Zbigniew Czerko Przechowywanie ziemniaków jadalnych w paletach skrzyniowych Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
2014

Zbigniew Czerko, Magdalena Grudzińska

Wpływ siły ściskania bulw ziemniaka w czasie przechowywania na wielkość strat przechowalniczych Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  
2016 Jerzy Osowski Choroby przechowalnicze ziemniaka Biuletyn IHAR
2016 Krystyna Rykaczewska Długość okresu spoczynku bulw ziemniaka w zależności od występowania wysokiej temperatury i suszy w czasie wegetacji IHAR Biblioteka/Ziemniak Polski
2014 Barbara Wójcik-Stopczyńska Azotany (V) w bulwach ziemniaka Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013