Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz

2014

Kazimierz Jabłoński

Nowoczesna technika i technologia produkcji ziemniaków jadalnych Wieś Jutra nr 1/
2011 Wojciech Nowacki Systemy produkcji ziemniaka stosowane w kraju - ich wady i zalety
2016 Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin  
2013 Anna Płaza, Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz, Milena Anna Królikowska Plonowanie ziemniaka nawożonego wsiewkami
międzyplonowymi w integrowanym
i ekologicznym systemie produkcji

Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin

2015 Artur Makarewicz Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka
nawożonego wsiewkami międzyplonowymi
w integrowanym i ekologicznym
systemie produkcji
Biuletyn IHAR
2017 Cezary Trawczyński  Wymagania nawozowe nowych jadalnych odmian ziemniaka uprawianych na glebie lekkiej w systemie integrowanej produkcji Biuletyn IHAR
2016 Cezary Trawczyński, Wojciech Prokop Plon i jakość bulw ziemniaka w zależności od zastosowanego nawożenia z wykorzystaniem doglebowych i dolistnych wieloskładnikowych preparatów nawozowych  IUNG Pulawy

Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 24
 
2015 Cezary Trawczyński  Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka Biuletyn IHAR
2015 Cezary Trawczyński  Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków
2015 Cezary Trawczyński  Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin  
2014 Cezary Trawczyński, Anna Wierzbicka Pobranie i wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany ziemniaka o różnej wczesności Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013