Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Magdalena Żurawska-Zajfert

Laboratorium Kontroli GMO, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — PIB, Radzików

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2016 Magdalena Żurawska-Zajfert, Katarzyna Grelewska-Nowotko, Ewelina Żmijewska, Anna Linkiewicz, Jarosław Nowosielski, Sławomir Sowa

Znaczenie walidacji metod wykrywania i ilościowego oznaczania organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla celów kontroli GMO w Unii Europejskiej


PR/Ogólna uprawa roślin

IHAR Biblioteka / Biuletyn IHAR
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013