Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Michał Starzycki
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Oddział Roślin Oleistych w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2018 Wojciech Rybiński, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka-Korbas, Jan Bocianowski Rodzaj Lathyrus — ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych Bydło-żywienie Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn  
2016 Elżbieta Starzycka-Korbas, Michał Starzycki, Mirosława Dabert Metody stosowane w hodowli odpornościowej i ochronie rzepaku ozimego oraz lnu przed chorobami w IHAR–PIB w Poznaniu Oleiste  IHAR Biblioteka
2013 Wojciech Rybiński, Jan Bocianowski, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka Ocena zróżnicowania w rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 12
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013