Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Rok publikacji Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2014

Czy rolnictwo konwencjonalne (intensywne) szkodzi mikroorganizmom glebowym?


PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 17
2012

Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowym

Bobowate  

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 9
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013