Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Aleksandra Głowacka, Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Bartosz Narolski Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych PR/Nawożenie IUNG, Polish Journal of Agronomy 2017, 28, 3–11
2016 Hanna Klikocka, Oskar Klikocki, Bogdan Szostak Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle produkcji rolniczej w latach 2010–2015 PR/Ogólna uprawa roślin IUNG, Polish Journal of Agronomy 2016, 27, 9–20
2015 Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Renata Gaj, Aleksandra Głowacka, Bartosz Narolski

Pobranie fosforu z ziarnem pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby

PR/Zboża IUNG, Polish Journal of Agronomy
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013