Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody,

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2015

Zdzisław Bernacki,

Jerzy Karg

Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w sąsiedztwie zadrzewień śródpolnych

PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 20
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013