Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2015

Zdzisław Bernacki, Jerzy Karg

Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w sąsiedztwie zadrzewień śródpolnych

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 20
2016 Irena Burzyńska Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w mineralnej glebie i w płytkich wodach gruntowych na tle sposobu użytkowania łąki

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 8
2018 Denise F. Dostatny, Grzegorz Kloc Inwentaryzacja, gromadzenie oraz wykorzystanie zasobów dzikich gatunków roślin uprawnych Biblioteka Naukowa IHAR/Biuletyn   
2017 Edward S. Gacek Potencjał hodowlany i osiągnięcia polskiej hodowli roślin rolniczych Biuletyn IHAR  
2015 Anna Gałązka, Joanna Bigos, Sylwia Siebielec Systematyka, genetyka i biologia bakterii z rodzaju Azospirillum

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 23
2015 Anna Gałązka, Joanna Bigos, Sylwia Siebielec

Promowanie wzrostu roślin przez bakterie z rodzaju Azospirillum oraz ich zastosowanie w rolnictwie

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 23
2013 Anna Gałązka Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 15
2013 Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz Zastosowanie modelu dwuwykładniczego do opisu zanikania herbicydów w glebie

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 8
2012 Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz Analiza wariancji w układzie powtarzanych pomiarów do określenia efektów  czynników wpływających na pozostałości linuronu w glebie IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
2012 Grygierzec Beata Wpływ porażenia  Puccinia graminis  Pers. na zawartość makroelementów  w wybranych odmianach  Poa pratensis  L. w zależności od nawożenia azotem

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 11
2017 Adam Harasim, Janusz Igras, Paweł Harasim Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie mineralnej pod mieszanką pastwiskową w różnych stanowiskach IUNG Polish Journal of Agronomy
2015

Iwona Kajdan-Zysnarska,

Zygmunt Bilski
Upraszczanie uprawy roli CDR O\Poznań
2016 Hanna Klikocka, Oskar Klikocki, Bogdan Szostak Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle produkcji rolniczej w latach 2010–2015 IUNG, Polish Journal of Agronomy 2016, 27, 9–20
2006  Zofia Kołoszko-Chomentowska

Efektywność ekonomiczno-technologiczna produkcji roślinnej

Pamiętnik Puławski

Zeszyt nr 142

2018 Jerzy Kopiński Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie IUNG, Polish Journal of Agronomy
2006 Jerzy Kopiński Porównanie wybranych gospodarstw rolnych o rożnych kierunkach produkcji w zakresie gospodarowania składnikami nawozowym

Pamiętnik Puławski

Zeszyt nr 142

2016 Beata Król Wpływ nawożenia potasem na plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu nagietka lekarskiego ( Calendula officinalis L.)
2015 Marek Krysztoforski

Jak ocenić stan i urodzajność gleby? CDR O/Radom
2014 Stefan Martyniuk

Czy rolnictwo konwencjonalne (intensywne) szkodzi mikroorganizmom glebowym?

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 17
2012 Matyka Mariusz Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 10
2013 Leszek B. Orlikowski, Magdalena Ptaszek, Aleksandra Trzewik, Teresa Orlikowska
Woda jako źródło zagrożenia roślin w środowisku przez Phytophthora spp.

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 15
2012 Pasieczna Anna

Zawartość antymonu i bizmutu w glebach użytków rolnych Polski

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 10
 
2013 Wojciech Rybiński, Jan Bocianowski, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka Ocena zróżnicowania w rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 12
2015 Grzegorz Siebielec, Sylwia Siebielec, Grażyna Podolska Porównanie mikrobiologicznej i chemicznej charakterystyki gleb po ponad 100 latach uprawy roślin zbożowych UNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
Zeszyt 23
2016 Małgorzata Szczepanek, Piotr Domański, Jadwiga Andrzejewska

Plonowanie odmian życicy westerwoldzkiej w zależności od rejonu uprawy w Polsce

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 25
2015 Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas,
Barbara Maliszewska-Kordybach
Rola materii organicznej w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń
organicznych (TZO) w glebach

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 20
2016

Magdalena Żurawska-Zajfert, Katarzyna Grelewska-Nowotko, Ewelina Żmijewska, Anna Linkiewicz, Jarosław Nowosielski, Sławomir Sowa

Znaczenie walidacji metod wykrywania i ilościowego oznaczania organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla celów kontroli GMO w Unii Europejskiej IHAR Biblioteka / Biuletyn IHAR
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013