Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
 2014

Kazimierz Adamczewski

Adam Paradowski

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) PIORIN
 2014 Paweł K. Bereś Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) PIORIN
2006 Krzysztof Domaradzki, Marisz Kucharski Wpływ sposobu ochrony plantacji na skuteczność chwastobojczą, plonowanie oraz poziom pozostałości w korzeniu buraka cukrowego

Pamiętnik Puławski

zeszyt nr 142

2011

Elżbieta Czembor

Integrowany system ochrony roślin opracowany na przykładzie kukurydzy

Wieś Jutra
2015

Andrzej Dominik

Efektywność wdrażania integrowanej ochrony roślin na podstawie kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2014 roku

E-biuletyn CDR
2013 Katarzyna Gleń, Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek Grzyby zasiedlające nasiona bobu w zależności od sposobu ochrony roślin

IUNG

Polish Journal of Agronomy
 2015

Marek Korbas,

Joanna Horoszkiewicz-Janka

Głownia kukurydzy (Ustilago maydis)

PIORIN
2013

Anna Mikuła, Damian Makowski, Karolina Tomiczak, Jan J. Rybczyński

Kultury in vitro i krioprezerwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów

IUNG

Polish Journal of Agronomy Zeszyt 14
2006

Urszula Prośba-Walczyk,

Piotr Regiec
Produkcyjność i wartość technologiczna buraka cukrowego w warunkach in te growanej ochrony i nawożenia
 

Pamiętnik Puławski

zeszyt nr 142

 
2015 Tomasz Konefał
Dorota Buzon Paweł K Bereś
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera) - groźny kwarantannowy szkodnik kukurydzy, broszura informacyjna PIORIN
2016 Wojciech Smułek, Joanna Piotrowiak, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych
 2005 Grażyna Szkuta Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 1, objawy chorobowe PIORIN
 2005 Grażyna Szkuta Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 2, izolacja i identyfikacja PIORIN
2017 PIORiN Thrips setosus PIORiN
2017 PIORiN Thaumatotibia leucotreta PIORiN  
2017 PIORiN Erwinia stewartii (Pantoea stewartii ssp. stewartii) Bakteryjne więdnięcie kukurydzy PIORIN  
2017 PIORiN

Anthonomus eugenii Cano

PIORiN
2017 PIORiN ESFY Apricot chlorotic leafroll PIORiN
2017 PIORIN Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis PIORIN
2017 PIORIN Xylosandrus crassiusculus Blandford PIORIN
2017 PIORIN

Polygraphus proximus Blandford

PIORIN
2016 PIORIN Ralstonia solanacearum PIORIN
2016 PIORIN Aromia bungii (Faldermann) PIORIN
2016 PIORIN Barczatka syberyjska (Dendrolimus sibiricus Tschetverikov) PIORIN
2016 PIORIN Przędziorek Lewisa (Eotetranychus lewisi McGregor) PIORIN
2016 PIORIN Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al., 2009)  PIORIN
2016 PIORIN

Geosmithia morbida i wektor Pityophthorus juglandis

PIORIN
2016 PIORIN Żerdzianki (Monochamus Dejean) PIORIN
2016 PIORIN Popilia japońska (Popillia Japonia Newmann) PIORIN
2016 PIORIN Xylella Fastidiosa (Wells et al, 1987) PIORIN
2016 PIORIN

Tomato leaf curl New Dehli virus (ToLCNDV)

PIORIN
2016 PIORIN Agrilus auroguttatus (Waterhouse) PIORIN 
2016 PIORIN  

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

PIORIN
2015

 PIORIN

Anna Maćkowiak-SochackaIOR-PIBPoznań 

 Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  PIORIN  
 2014  PIORIN Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus) PIORIN
2005 PIORIN Rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum) PIORIN
 2015 PIORIN Owocanka południówka (Ceratitis capitata)  PIORIN
 2015 PIORIN Owocówka południóweczka (Grapholita molesta) PIORIN  
 2015 PIORIN Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta)  PIORIN
 2015 PIORIN

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis)

 PIORIN
 2015 PIORIN  Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus) PIORIN
 2015 PIORIN 

Przemieszczanie ziemniaków pochodzących z Polski i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 PIORIN

 

str. 1

str.2

2015   PIORIN Zagrożenia fitosanitarne związane z ruchem osobowym

 PIORIN

wersja polska

wersja angielska

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013