Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

 

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2010

Elżbieta Harasim, Marta Wesołowska-Trojanowska

Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej

Pamiętnik Pulawski

zeszyt nr 152

2015 Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na dawkę startową azotu

IUNG

Polish Journal of Agronomy
2017 Aleksandra Głowacka, Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Bartosz Narolski Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych IUNG, Polish Journal of Agronomy 2017, 28, 3–11
2015 Anna Kocoń, Tamara Jadczyszyn Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobów ich stosowania oraz dawek nawożenia azotem na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie i inne wybrane wskaźniki chemiczne żyzności gleby

IUNG

Polish Journal of Agronomy

2017 Beata Kuziemska, Dawid Jaremko, Andrzej Wysokiński, Joanna Trębicka, Paulina Klej Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych  IUNG Polish Journal of Agronomy  
2015 Eugeniusz Mystkowski Poferment z biogazowni rolniczej nawozem dla rolnictwa E-biuletyn Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kwiecień 2015
 2013

Małgorzata Natywa, Marek Selwet, Katarzyna Ambroży, Małgorzata Pociejowska

Wpływ nawożenia azotem i deszczowania na liczebność bakterii z rodzaju Azotobacter w glebie pod uprawą kukurydzy w różnych fazach rozwoju rośliny

Polish Journal of Agronomy  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013