Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2014

Izabela Kordulasińska,

Zofia Bulińska-Radomska

Ocena cech morfologicznych, użytkowych i składu chemicznego obiektów owsa zgromadzonych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie

Pamiętnik Puławski

zeszyt nr 16

 
2014

Aneta Kramek,

Sylwia Okoń
Ocena zróżnicowania genetycznego materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego stabilnych pod względem cech plonotwórczych

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 16
2013

Marcin Zaczyński,

Zofia Bulińska-Radomska

Europejska Baza Danych Żyta (Centralna Baza Danych Europejskiej Kolekcji Żyta)

Komunikat

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 14
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013