Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN

Rok publikacji Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2002

Warszawa obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza

ROW

Trendy Rozwojowe Mazowsza
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013