Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2015 Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas,
Barbara Maliszewska-Kordybach

Rola materii organicznej w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń
organicznych (TZO) w glebach

PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 20
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013